Jučer

Liga stari znak

Službeni zaštitni znak Zagrebačke lige protiv raka korišten od osnutka 1979. do 2016., korišten od osnutka Lige, sve do promocije akcije 24/7

Prisjećanja prim. dr. sc. Zvonimira Kralja, počasnog predsjednika Zagrebačke lige protiv raka


Na inicijativu akademika Ive Padovana 19. lipnja 1979. godine formiran je osnivački odbor Lige Zagreb. Osim akademika Padovana činili su ga vrsni liječnici i ugledne javne osobe: prof. dr.sc. Ivo Mlinarić, prim. dr.sc. Zvonimir Kralj, Noni Žunec i Vinko Brlek. Zaključeno je da Grad Zagreb, kao središnje mjesto u onkološkoj terapiji građana Hrvatske,  ima veliku potrebu za formiranjem samostalne regionalne Lige koja se bi bavila edukacijom tada rastućeg broja stanovnika Grada Zagreba.

40-obljetnica-Zagrebaucke-Lige_Ivo-Padovan_Zvonimir-Kralj_md

30 obljetnica Zagrebačke Lige protiv raka, akademik Ivo Padovan i prim. dr.sc. Zvonimir Kralj

Ideja osnivačkog odbora bila je formiranje humanitarne udruge, koja bi imala karakter pokreta, a koja bi ujedinjavala stručne osobe koje se bave onkologijom s  osobama iz javnog života koje bi poticale cjelokupnu populaciju na pridruživanje edukativnim i društveno korisnim akcijama. Zadatak Lige je bio povezati sve znanstveno obrazovne ustanove, škole, lokalne mjesne odbore i poslovne organizacije. Plan je bio da se zdravstveno osvješćivanje građana odvija direktnim kontaktom liječnika sa populacijom na javnim tribinama kao i kroz sredstva javnog priopćavanja.

Zahvaljujući radu osnivačkog odbora i podršci čelnih ljudi Hrvatske lige na osnivačkoj skupštini 14. studenog 1979. Zagrebačka liga za borbu protiv raka dobiva izvršni odbor s predsjednikom prim. dr. Josipom Krušićem. Novoizabrano vodstvo pokrenulo je vlastitog glasilo „Humanitas“ putem kojeg je Liga građane informirala o svojim aktivnostima, donosila spoznaje o novih dostignućima u dijagnostici i liječenju tumora. U uređivanju glasila najviše se je isticao prof. Zvonimir Miro Lisinski, tadašnji tajnik Lige. Osamdesete godine prošlog stoljeća obilježile su veliku ekspanziju Lige. U nju se učlanjuju građani, što pojedinačno, što masovno kroz svoje mjesne odbore. Članovi Lige postaju redom sve veće radne organizacije Grada Zagreba. Broj je članova od 1979., kada ih je bilo 6230, do rujna 1985. porastao na 38520. Liga kroz godine postaje nezaobilazni edukacijsko prosvjetiteljski temelj Grada Zagreba.

 

1996_Zvonimir-Kralj_Antun-Bauer_Josip-Slavic_md

1996. godine prim. dr. sc. Zvonimir Kralj zahvaljuje na dobrotvornom radu kustosu Antunu Baueru i prof. Josipu Slaviću

Humanitas_glasilo-Zagrebacke-Lige_md

Humanitas, drugi broj, 1982., službeno glasilo Zagrebačke lige protiv raka