O nama

Zagrebačka liga protiv raka  je dragovoljna, nestranačka, neprofitna i humanitarna udruga za borbu protiv raka registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

Ciljevi Zagrebačke lige su:

  • skrb za unapređivanje oblika borbe protiv raka,
  • pomoć zdravstvenoj službi u preveniranju, ranom otkrivanju i liječenju raka,
  • iniciranje aktivnosti u oblicima samopomoći oboljelih od raka i njihovih obitelji,
  • podizanje zdravstvene svijesti stanovništva o mjerama sprečavanja i rizičnim oblicima ponašanja, te načinu življenja u cilju razvijanja službi podrške u lokalnoj zajednici radi unapređivanja kvalitete  življenja  osoba oboljelih od raka i njihovih obitelji, odnosno cjelokupne lokalne  zajednice.

Zdenac života koncept

Zaštitni znak Zagrebačke lige protiv raka je stilizirani Meštrovićev zdenac života, koji je ujedno jedno od zaštitnih umjetničkih djela Grada Zagreba. Radi se o djelu kod kojeg su oko zdenca, izvora vode, izvora života, isprepletena tijela desetero osoba različite životne dobi koji svojom povezanosti pokazuju želju za životom i svim radostima koje on donosi.

Stilizirani zdenac života prikazan je kroz četiri boje koje se međusobno pretapaju, a koje u onkološkom smislu predstavljaju  glavne odrednice u djelovanju Zagrebačke lige: prevenciju, rano otkrivanje, liječenje, te rehabilitaciju.