Impressum

Koncept web stranice zglpr.hr i akcije 24/7

Krešimir Gršić dr. med., spec. orl.

Dizajn web stranica Zagrebačke lige protiv raka

Mario Janković,  mag. graf. ing., mentor, TVZ

Renato Ruk, student, informatički dizajn, TVZ

Tekstovi

prof. dr. sc. Ivan Alajbeg, dr. med. dent.

Sandra Baranović, dr. med.

Krešimir Gršić, dr. med., spec. orl.

Iva Ledinsky, dr. med.

Mirjana Pavlović, dr. med., internistički onkolog

dr. sc. Tajana Silovski, dr. med., internistički onkolog

Boris Stubljar, dr. med., spec. orl.

Tomislav Tomičević, dr. med., spec. orl.

Dizajn i realizacija vizualnog identiteta Zagrebačke lige protiv raka

prof. dr. sc. Jana Žiljak, mag. dizajna, mentor

Sandra Koprivnjak ing. informatičkog dizajna, studentica TVZ-a

Fotogafije

Ivo Pervan, fotograf

arhiva Zagrebačke lige protiv raka

arhiva Klinika za tumore, KBC Sestre Milosrdnice

shutterstock

Multimedijalni sadržaj

Milan Bajić, spec. ing. info., TVZ Zagreb

Marina Vrabec, viša med. sestra

Liljana Budimirov, med. sestra