Zagrebačka liga protiv raka

Ilica 197, 10000 Zagreb

tel: +385 1 3783556

fax: +385 1 3783556

mob: +385 98 9155317

e-mail: zagrebacka@ligaprotivraka.hr

web: ligaprotivraka.hr

reg: 21000815

OIB: 12119308194

IBAN HR0723400091100011046

PREDSJEDNIK:

dr.sc. Krešimir Gršić, dr.med.

POČASNI PREDSJEDNIK LIGE:

Prim. dr.sc. Zvonimir Kralj, dr.med.

DOPREDSJENICI:

Jasminka Bedeniković Jelačić, bacc. med. techn.

Prim. dr. sc. Miloš Manestar, dr. med.

TAJNIŠTVO LIGE:

Mirjana Pavlović, dr. med. – Stručna tajnica Lige

Marija Pažin, vms. – Tajnica Lige